Jakie ubezpieczenie do wozu wybrać, a które jest przykładne?

Posted by admin on marzec - 13 - 2023 with Możliwość komentowania Jakie ubezpieczenie do wozu wybrać, a które jest przykładne? została wyłączona

Jakie ubezpieczenie do samochodu zakupić, a jakie jest poważne?
Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) i AC (autocasco) to dwa najważniejsze odmiany ubezpieczeń dla kierowców. Obydwa zabezpieczenia są niezbędne dla każdego, kto porusza się po drogach, bowiem umożliwiają asekurację finansową w przypadku rozmaitych sytuacji. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla jakiegokolwiek właściciela pojazdu mechanicznego. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni przed stratami, jakie prowadzący może wyrządzić innym osobom czy też mieniu – Ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane wypadkiem drogowym, kolizją czy innym wydarzeniu, które skutkuje stratami cielesnymi lub personalnymi. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne i broni posiadacza pojazdu przed szkodami, jakie mogą się zdarzyć w wyniku wypadku drogowego, kradzieży, pożaru, dewastacji itp. Ubezpieczenie AC gwarantuje ochronę na wypadek szkód wyrządzonych własnemu pojazdowi, w tym również kosztów naprawy, zadośćuczynień oraz innych wydatków połączonych z sprawą. Wielkość składki ochrony OC i AC zależy od wielu czynników, takich jak: wiek oraz praktyka kierowcy, reputacja oraz model pojazdu, jego wartość, obszar eksploatacji, liczba żądań w przeszłości i dużo odmiennych.

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube